Tijdwinst verbotics t.o.v. conventioneel robot programmeren

We krijgen vaak de vraag hoe lang het duurt om te lassen producten te programmeren met Verbotics Weld en hoe dit zich verhoudt tot conventioneel programmeren. Het is moeilijk om dit in cijfers uit te drukken hoe lang programmeren duurt want het is van veel factoren afhankelijk. In deze bijdrage bekijken we een voorbeeldproduct en proberen we de programmeertijd in te schatten aan de hand van een aantal betrouwbare gegevensbronnen.

Dit artikel omschrijft de methode die is ingezet voor het in schatten van de programmeertijd voor booglasrobots. De methode houdt onder andere rekening met het aantal lassen, de grootte van het product en de complexiteit om een schatting te maken van de programmeertijd. De methode is ontwikkeld door programmeergegevens te verzamelen van diverse ondernemingen die in het bezit zijn van lasrobots.  We hebben deze informatie gebruikt als bron om de programmeertijd in te schatten voor dit product.

Voorbeeld van het toegepaste product

Voor ons voorbeeld product hebben we contact opgenomen met een robotintegrator om een schatting te krijgen van de programmeertijd bij gebruik van conventionele online programmering. We hebben ook enkele gebruikers van onze Verbotics Weld software gevraagd hoe lang het zou duren om het product te programmeren.Volgens het ontwerp moet dit product worden gelast met een enkellaagse hoeklas met een keelhoogte van a=5mm, met uitzondering van:

  • a=  6mm meerlaagse hoeklas op de bevestigingsplaten aan de bovenkant van het product*
  • a=10mm meerlaagse hoeklas aan de platen rondom de hoofdligger*

*= zie volgende afbeelding

In totaal zijn er 175 individuele lasnaden aanwezig in het product. Het is een relatief eenvoudig product en heeft geen rond lasnaden of stompe lasverbindingen.

Een lasrobot zou ongeveer 7 uur nodig hebben om dit product te lassen. Dit is inclusief de tijd om het laspad te vinden met de lasdraad en andere handelingen zoals het knippen van de draad en het reinigen van de lastoorts.

Voorbeeld van constructiestaal met lasnaden aangegeven


De resultaten van de geschatte programmeertijd van lasrobot gebruikers met behulp van hun eigen methodes, en met gebruikers die Verbotics Weld toepassen, zijn onderstaand weergegeven:

 Conventioneel programmeren (geschat)Verbotics Weld (werkelijk)
Laspaden10,81,45
(gemiddelde uitkomst vanuit een range van 0,85 t/m 2,5)
Correcties1,5
Meerlaags programmeren5,3
Bijwerken en verificatie24
Totaal36,61,45
Gemiddelde programmeertijd in uren bij verschillende lasrobot gebruikers om het product te programmeren

Opgemerkt moet worden dat de lasrobot gebruikers met hun eigen methodes hebben aangegeven dat de opgegeven tijden gebaseerd was op een best-case scenario en dat ook nog eens extra tijd zou worden toegevoegd wanneer het moet worden ingezet voor offertedoeleinden.

Voor dit product schatten onze gebruikers in dat ze meer dan 25 keer sneller kunnen programmeren dan de geschatte tijd bij de inzet van het conventioneel programmeren.

Bent u ook benieuwd naar de resultaten als we het gaan vergelijken met uw situatie?

Neem contact met ons via https://www.drebbl.com/contact/ als u meer wilt weten.

Bron: https://verbotics.com/news/2023-05-19-programming-comparison/#cite-1